Prins Psychotherapie is de praktijk van drs. Marcel Prins


Veel mensen kunnen prima praten over hun problemen, maar raken de kern niet. Mijn ervaring is dat
door de combinatie van verbale en non-verbale technieken je snel bij de kern van het probleem
komt. Hierdoor komt er ruimte voor rouw en nieuwe perspectieven.

U kunt bij Prins Psychotherapie terecht voor individuele therapie, relatie- of gezinstherapie en
groepstherapie. Naast gesprekstherapie wordt ook gebruik gemaakt van specifieke therapievormen
en -technieken, als EFT, EMDR, Pesso, Schematherapie en Mindfulness.

Om de kwaliteit te waarborgen wordt er intensief samengewerkt met de psychotherapeuten van
Atalanta Psychotherapiepraktijk en andere hulpverleners en verwijzers uit Amsterdam.
U wordt geholpen in een persoonlijke omgeving waar uw privacy gegarandeerd is.

Prins Psychotherapie is bij de overheid geregistreerd als psychotherapeut en aangesloten bij de
beroepsvereniging van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten).
Voor verdere informatie (vragen of klachten) verwijs ik u naar de LVVP.
T: (020) 753 18 88
E:
info@prinspsychotherapie.nl
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog)
1071 NK Amsterdam

Prins Psychotherapie is de praktijk van drs. Marcel Prins


Veel mensen kunnen prima praten over hun problemen, maar raken de kern niet.
Mijn ervaring is dat door de combinatie van verbale en non-verbale technieken je
snel bij de kern van het probleem komt. Hierdoor komt er ruimte voor rouw en
nieuwe perspectieven.

U kunt bij Prins Psychotherapie terecht voor individuele therapie, relatie- of
gezinstherapie en groepstherapie. Naast gesprekstherapie wordt ook gebruik
gemaakt van specifieke therapievormen en -technieken, als EFT, EMDR, Pesso,
Schematherapie en Mindfulness. 

Om de kwaliteit te waarborgen wordt er intensief samengewerkt met de
psychotherapeuten van Atalanta Psychotherapiepraktijk en andere hulpverleners
en verwijzers uit Amsterdam.
U wordt geholpen in een persoonlijke omgeving waar uw privacy gegarandeerd
is.

Prins Psychotherapie is bij de overheid geregistreerd als psychotherapeut en
aangesloten bij de beroepsvereniging van de LVVP (Landelijke Vereniging
Vrijgevestigde Psychotherapeuten).
Voor verdere informatie (vragen of klachten) verwijs ik u naar de LVVP.

Prins Psychotherapie is de

praktijk van drs. Marcel Prins


Veel mensen kunnen prima praten over hun
problemen, maar raken de kern niet. Mijn
ervaring is dat door de combinatie van
verbale en non-verbale technieken je snel bij
de kern van het probleem komt. Hierdoor
komt er ruimte voor rouw en nieuwe
perspectieven.

U kunt bij Prins Psychotherapie terecht voor
individuele therapie, relatie- of
gezinstherapie en groepstherapie. Naast
gesprekstherapie wordt ook gebruik
gemaakt van specifieke therapievormen en -
technieken, als EFT, EMDR, Pesso,
Schematherapie en Mindfulness. 

Om de kwaliteit te waarborgen wordt er
intensief samengewerkt met de
psychotherapeuten van Atalanta
Psychotherapiepraktijk en andere
hulpverleners en verwijzers uit Amsterdam.
U wordt geholpen in een persoonlijke
omgeving waar uw privacy gegarandeerd is.

Prins Psychotherapie is bij de overheid
geregistreerd als psychotherapeut en
aangesloten bij de beroepsvereniging van de
LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde
Psychotherapeuten).
Voor verdere informatie (vragen of klachten)
verwijs ik u naar de LVVP.
Joh. Verhulststraat 96 (1 hoog), 1071 NK Amsterdam
T: (020) 753 18 88 - E: info@prinspsychotherapie.nl