De vergoeding van de GGZ

De vergoeding van de GGZ valt onder de basisverzekering maar is ontwikkeling en kan per jaar en zorgverzekering verschillen. Informeer daarom vooraf bij uw verzekering naar de vergoeding. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar door uw zorgverzekering, ontvangt u een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor uw behandeling.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract gesloten en gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar. Een consult (45 minuten) kost € 117,33.

Let op:  De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Het wettelijk eigen risico voor 2023 is vastgesteld op € 385.

Bij de behandeling is er een duidelijk onderscheid tussen eerstelijns psychologische hulp (Basis GGZ) en psychotherapie (Speciale GGZ).

BGGZ: is kortdurend (gemiddeld 5 tot 12 sessies).
De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit de aanmeldingsklachten en de hulpvraag.

SGGZ: is langdurend (ca. 0,5 - 2 jaar). Hierbij gaat het om meer complexe problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt.
De behandeling  wordt gedeclareerd in een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat na één jaar een factuur aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf wordt gestuurd. Daarna wordt een nieuwe DBC geopend. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.