Marcel Prins (1962)

Sinds 2000 werk ik parttime als zelfstandig gevestigd psycho­therapeut. Naast individuele therapie, partner- en relatietherapie, geef ik wekelijks groepstherapie volgens de Pesso-methode.

Vanaf  1985 tot 2020  heb ik gewerkt bij verschillende GGZ instellingen in de geestelijke gezondheids­zorg (Dercksen centrum, A.M.C. en Sinai centrum); aanvankelijk als psychomotorisch therapeut, later als psychotherapeut en Pesso psychotherapeut. Hierbij heb ik gewerkt in de dagbehandeling van vaak getraumatiseerde jongvolwassenen, vol­wassenen en ouderen.

Ik ben zowel cognitief, psycho-analytisch, systemisch als lichaamsgericht opgeleid. Dit betekent dat gedurende de therapie naast praten over problemen, ook het voelen, stil staan bij gevoelens centraal staat. Ook besteed ik aandacht aan de context waarbinnen problemen ontstaan. Veel mensen kunnen prima praten over hun problemen, maar raken de kern niet. Mijn ervaring is dat door de combinatie van verbale en non-verbale technieken je snel bij de kern van het probleem komt, waardoor er ruimte komt voor rouw en nieuwe perspectieven.

Registratie

Opleiding

(zie 'Methoden' voor meer info over diverse methoden)